FlamingosGG

About

Gegründet 22.06.2020. Team Member: Nico ( DE ) Watson ( DE ) Sherlock Holmes ( DE ) Crandy ( CH ) RexonEU ( AT ) [SUBSTITUTE] Pr0cly ( CH )

Details

Nationality

Clantag

FLMG

Discord

Website

Member since

01.07.2020

Team

RexonEUonTWITTER
Member since 01.07.2020 15:06 o'clock
VENC Rexon#1337
MatrixVlrnt
Member since 01.07.2020 15:06 o'clock
VENC Matrix#1337
OVATION (06.11.2020)
WeWillWin (28.10.2020)
eXiLe eSports [Mainteam] (13.10. - 04.11.2020)
D4ve2k
Member since 23.09.2020 17:26 o'clock
Wave D4ve2k #1337
wewillwin (21.10.2020)
Wave Esports (27.06. - 28.06.2020)
Bruce Lele
Member since 23.09.2020 17:36 o'clock
Bruce Lele#6969
wewillwin (21.10.2020)

Matches